Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Медицински отпад

Назив:

Сензор за мониторинг медицинског отпада

Kратак опис:

Развој сензора за праћење поступања са медицинским отпадом у болницама.

Аутор:

NOVELIC doo

Тражени буџет:

133.413 USD

Временски оквир:

6 месеци
Проблем: Повећана употреба личне заштитне опреме током пандемије Covid-19 има за последицу стварање велике количине медицинског отпада, у који спадају маске, рукавице, мантили и друга заштитна опрема коју користе лекари и медицинске сестре, а може бити контаминирана вирусом. Неодговарајуће поступање при одлагању медицинског отпада представља озбиљан ризик од секундарне трансмисије болести услед излагања заразним агенсима. У болницама и другим местима где се генерише медицински отпад у великим количинама, од пресудног је значаја поштовање безбедносних протокола у поступању са медицинским отпадом и при његовом одлагању. Коришћењем сензора могуће је на делотворан начин пратити траг (кретање) медицинског отпада.
Решење: Развити сензор који може да се користи за праћење поступања са медицинским отпадом у болницама. Свака болница има две врсте коридора – онај који је у потпуности стерилан и онај који може да се користи за транспорт медицинског отпада. Отпад се транспортује у врећама које су наменски произведене за ту сврху, а које се преносе ручно или колицима. Сензор се поставља на радар који се налази на плафону коридора. Радар користи бесконтактни принцип рада за утврђивање да ли у коридору постоји недозвољен материјал, путем детекције бар кодова који се користе за обележавање врећа са медицинским отпадом. Сензори не врше праћење људи и не представљају претњу за заштиту приватности.
Додатне информације: Ово представља ефикасно, економично, и технолошки иновативно решење за праћење управљања медицинским отпадом у здравственим установама и има потенцијал за дугорочну употребу. Компанија је власник патентираног решења за обележавање објекта радарским сензором за сврху детекције положаја и праћења и у стању је да обезбеди око 100 сензора дневно. Уколико се испоручи 20-30 сензора по свакој болници (у преко 100 постојећих болница и домова здравља), то указује на потребу за око 2.000-3.000 сензора, које је могуће у потпуности произвести и монтирати у року од 6 месеци. Након пандемије Covid-19, исте ове сензоре је могуће користити за унапређење свеукупне хигијене, на пример у дистрибуцији хране.