Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Медицински отпад

Назив:

Центар за третман опасног отпада

Kратак опис:

Изградња центра за еколошки третман медицинског и другог опасног отпада.

Аутор:

Trayal AD, Kрушевац

Тражени буџет:

500.000 USD

Временски оквир:

12 месеци
Проблем: Након што се медицински и остали опасан отпад сакупи и одложи, неопходно је да буде на безбедан начин уништен да би се спречила контаминација и ширење агенса опасних по здравље људи и животну средину. Србија не поседује постројење са неопходним дозволама за истовремено уништење великих количина отпада генерисаних услед природних катастрофа и епидемија, као ни за уништавање отпада који може да узрокује ширење инфекције. Постоји одређени број мањих постројења за третман специфичних токова опасног отпада, чију су технологију и опрему обезбедили инострани добављачи. Међутим, та постројења задовољавају мање од трећине укупних потреба у Србији, што узрокује потрошњу огромних новчаних средстава за извоз ове врсте отпада.
Решење: Изградња центра за третман инфективног и других врста опасног отпада термичким путем односно спаљивањем, у складу са националним прописима и прописима и процедурама ЕУ, и оснивање развојног центра за обуку и едукацију запослених. Прва фаза развоја предвиђа запошљавање 22 радника и изградњу капацитета за термички третман 18 тона отпада дневно / 6.570 тона годишње. Топлотна и електрична енергија које се производе приликом термичког третмана отпада могу да се користе у оквиру центра као и од стране других лица. Даљи развој капацитета би се финансирао из профита оствареног у овој фази, уз повратак инвестиције након 6.3 године. Примењени софтвер за управљање радом постројења, као и технологија и опрема за третман отпада које испоручују домаћи добављачи била би новина у Републици Србији, нарочито у погледу великог капацитета постројења и могућности да третира опасан отпад различитог порекла и различитог потенцијала за рециклирање.
Додатне информације: Овај пројекат је високо иновативан јер се односи и на третман медицинског отпада и на производњу зелене енергије. Он нуди одрживо решење за опасан отпад у Србији. И УНДП и СЗО су потврдили вредност и потребу за оваквом врстом решења. Дужина трајања пројекта указује да је ово дугорочно решење. Тражени буџет одговара очекиваним инвестиционим потребама за пројекат ове врсте.