Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Медицински отпад

Назив:

Безбедно одлагање медицинског отпада

Kратак опис:

Развој безбедног и еколошки прихватљивог система одлагања медицинског отпада чији је циљ смањење здравствених ризика за становништво Србије.

Аутор:

Редмондис Медисон доо Зрењанин

Тражени буџет:

521.297 USD

Временски оквир:

24 месеца
Проблем: Од почетка пандемије Covid-19, велики број маски и рукавица које се користе за личну заштиту завршио је бачен на улицу или је одложен у, за то непримерене, обичне канте и контејнере. Ти производи се сматрају медицинским отпадом и њихово одлагање захтева посебан третман у поређењу са стандардним комуналним отпадом. Пандемија је показала да постоји озбиљна потреба за повећањем капацитета постојећих постројења за третман потенцијално заразног отпада, као и потреба да се покрије цела територија Србије услугама прикупљања, транспорта и третмана овог отпада. У оваквим ситуацијама, сваки отпад из домаћинства носи са собом ризик да постане заразан, док је овај извор гомилања заразног отпада потпуно занемарена у ширим акционим плановима.
Решење: Идеја је да се уведе безбедан и еколошки прихватљив начин одлагања медицинског отпада, кроз иновативан приступ и технологију, са циљем да се реше здравствени ризици по становништво – од прикупљања до термичког третмана отпада. Значајан број земаља ЕУ користи термички третман отпада ради избегавања емитовања опасног загађења у атмосферу. Oва компанија је изградила своје прво постројење за третман стандардног и опасног отпада (првенствено медицинског) 2013. године, а 2020. је почела да проширује своје капацитете за безбедно управљање медицинским отпадом на ширу територију Србије, изградњом још једног постројења за термички третман отпада. Последњи пилот пројекат ове компаније доказао је постојање оптималног учинка у третману медицинског отпада. Ово решење такође укључује безбедан третман опасног отпада на локалном нивоу, кроз увођење специјалних контејнера и кеса за складиштење медицинског отпада на локалу.
Додатне информације: Иако постоје одређена питања која се тичу одрживости, компанија која предлаже решење је тренутно једини актер који поседује дозволу Владе Србије за поступање са медицинским отпадом. Идеја одлагања опасног отпада из домаћинства у одвојене контејнере је иновативна идеја.