Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Лечење

Назив:

3D штампани медицински респиратори

Kратак опис:

Производња медицинских респиратора коришћењем 3D штампача и ласера, уз ниже трошкове производње и краће време производње у односу на стандардни индустријски приступ.

Аутор:

Универзитет у Kрагујевцу

Тражени буџет:

40.500 USD (кофинансирање обезбеђено)

Временски оквир:

3 месеца
Проблем: Услед пандемије Covid-19, на светском нивоу је дошло до повећане потражње за респираторима, јер је ово медицинско средство неопходно за спашавање живота у случају најозбиљнијег облика болести. Истовремено, број расположивих респиратора у многим земљама, укључујући Србију, процењен је као недовољан, што је довело до велике потражње на светском тржишту, а то је осим подизања цене респиратора додатно отежало њихов увоз. Имајући на уму ризик од другог таласа корона вируса и употребу респиратора код пацијената са другим озбиљним респираторним проблемима, ово средство је важно за изградњу отпорности здравственог система.
Решење: Kоришћењем 3D штампача и ласера, ово решење омогућава производњу економичних медицинских респиратора у Србији. На основу знања и ресурса развијених кроз истраживачку иницијативу Оpen Source Меchanical Ventilator, овај прототип садржи оригиналне модификације механичког дела респиратора за постизање бољих карактеристика уређаја. У поређењу са стандардним индустријским приступом производњи респиратора, потребно је мање ресурса у смислу материјала, опреме и радне снаге што чини процес производње готовог производа знатно јефтинијим а време производње знатно краћим. Након што се доврши дизајн, производни капацитет износиће један респиратор дневно, а предложени обим је производња 30 респиратора.
Додатне информације: Тим се налази у финалној фази израде прототипа и већ је спровео консултације са здравственим радницима у Kлиничком центру Kрагујевац. Разматра се могућност регистрације код Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, ради регистрације респиратора као медицинског средства за истраживачке намене. Обзиром на дужину трајања поступка регистрације, овај пројекат би могао да допринесе изградњи дугорочних капацитета Србије за производњу респиратора са приступачном ценом.