Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Лечење

Назив:

Механички респиратори

Kратак опис:

Развој и производња механичких респиратора спремних за комерцијалну употребу.

Аутор:

Институт Михајло Пупин Аутоматика доо

Тражени буџет:

355.500 USD

Временски оквир:

24 месеца
Проблем: Брзо ширење COVID-19 довело је до прекида у функционисању здравствених центара широм планете повећањем потражње за системима који помажу у снабдевању кисеоником критичних пацијената - респиратора. Осим што су релативно скупи, болничке респираторе је у ово време било релативно тешко набавити на тржишту. Немогућност произвођача да задовоље потребе здравствених установа широм света указује да производња није у потпуности прилагођена технологији масовне производње. Осим тога, што се тиче квалитета, неки постојећи механички респиратори су рудиментарни и имају веома просте контролне механизме, тј. фиксне параметре, па самим тим нису безбедни.
Решење: Решење је развој и производња механичких респиратора спремних за комерцијалну употребу уз производни капацитет од минимум 10 респиратора дневно. Овај пројекат планира да у дизајн механичког респиратора укључи следеће: • Контролер са напредним алгоритмима и регулацијом • Механичку вентилацију базирану на пропорционалним вентилима из медицинске инсталације под сталним притиском за кисеоник и ваздух • Контролисане електромагнетне вентиле за функционисање осталих сегмената респиратора • Сензоре који мере притисак, проток и концентрацију кисеоника у респиратору • Лаке контроле путем екрана на додир, преко кога је могуће контролисати параметре вентилације и вршити праћење процеса • Могућност даљинског праћења стања сваког пацијента путем WiFi и ethernet модула. Ово омогућава прецизну контролу механичке вентилације пацијената. Целокупна електроника и хардвер су већ у употреби на раније развијеним уређајима, првенствено у области управљања електричном енергијом и водом, и били би прилагођени за развој уређаја за механичку вентилацију. Процењује се да би цена производње овог уређаја била 4.000 Евра, што је мање од цене стандардних производа те класе на тржишту. Дневни капацитет производње би био 10 уређаја, уз могућност повећања капацитета прилагођавањем технологија за масовну производњу. Уређај би био сертификован за медицински CE знак и био би доступан на тржиштима ЕУ и остатка света где је овај сертификат важећи.
Додатне информације: Имајући у виду дужину трајања реализације пројекта, ова идеја представља дугорочну инвестицију у производњу економичних респиратора. Подносилац предлога пројекта је релевантна и искусна институција. Имајући у виду ниво иновација, пројекат би захтевао даљу елаборацију и процену.