Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Лечење

Назив:

Dive4Life

Kратак опис:

Модификација маски за роњење са дисаљком које прекривају цело лице, како би могле да се користе као респиратори, додавањем посебног продужетка маске израђеног 3D штампом.

Аутор:

Мbraintrain dоо

Тражени буџет:

67.350 USD

Временски оквир:

2 месеца
Проблем: Брзо ширење Covid-19 довело је до прекида рада здравствених центара широм света услед повећане потребе за системима који помажу снабдевање пацијената кисеоником - респиратора. Осим што су релативно скупи, болничке респираторе је било и тешко набавити на тржишту. Такође, било је веома тешко набавити резервне делове за постојеће респираторе. Из тог разлога, појавила су се не-комерцијална решења која је могуће примењивати у болничким условима. Тренутно не постоји серијска производња ове врсте решења, а она нису ни у понуди за продају.
Решење: Услед недостатка респиратора, а са циљем да се смање трошкови, решење је у модификацији комерцијалних маски за роњење које прекривају цело лице, уз помоћ 3D штампаних наставака, који се уграђују уместо дисаљке. Овакве маске могу да се користе као: 1 – Замена за респираторе, путем директног спајања на безбедан извор кисеоника у болницама; 2 – Резервни делови за постојеће респираторе, такозване балоне; 3 – Заштита за здравствене раднике. Метод 3D штампе је оптимално решење јер количина потребних наставака за маске не оправдава масовну производњу у овом тренутку. Такође, применом 3D штампе и метода брзе израде прототипа, могуће је фино дотеривање прототипа у току процеса. Штампа је могућа уз коришћење еколошки прихватљиве не-токсичне PLA биоразградиве пластике уз дезинфекцију етанолом, а сама маска може да се стерилише у уређају за стерилизацију медицинских инструмената или да се дезинфикује етанолом или мешавином воде и избељивача. Предложени систем је знатно јефтинији од постојећих медицинских уређаја, једноставнији за набавку неопходних делова и може да буде на располагању у релативно кратком времену за велики број пацијената и медицинских радника. Пројекат предвиђа модификацију 1.000 маски са дисаљком за коришћење у болничком окружењу.
Додатне информације: Предлагач овог решења је већ инвестирао сопствена средства за израду пилот прототипа и спровео пилот студију на Војномедицинској академији у Београду (ВМА), где је ово решење тестирано и потврђено. Након успешне пилот студије, Фонд за здравствено осигурање Републике Србије је издвојио одређена наменска средства за набавку прве серије маски тако да реализација пројекта може брзо да започне. Такође би било потребно набавити сертификат Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије. Ово решење би потенцијално могло да буде корисно у борби против будућих респираторних пандемија.