Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Дезинфекција

Назив:

Дезинфекционо средство на бази натријум-хипохлорита

Kратак опис:

Производња мобилних уређаја за прављење дезинфекционог средства на бази натријум- хипохлорита.

Аутор:

Alex Engineering and Construction doo

Тражени буџет:

250.000 USD

Временски оквир:

2.5 месеца
Проблем: Осим кроз директан контакт са респираторним капљицама инфициране особе, корона вирус такође може да се преноси додиривањем површина контаминираних вирусом. Брзо ширење пандемије Covid-19 узроковане корона вирусом је имало за последицу велику потражњу за дезинфекционим средствима, која је довела до застоја или чак и прекида у ланцу снабдевања. Неке земље су чак уводиле забрану извоза дезинфекционих средстава, услед чега је локална одржива производња постала важан капитал у изградњи отпорности на Covid-19 и друге претње по здравље.
Решење: Производња мобилних уређаја за прављење дезинфекционих средстава на бази натријум- хипохлорита од лако доступних и јефтиних сировина на самом месту где су ова средства потребна, као што су здравствене и образовне установе, домови за старе, и зелене пијаце. Ова компанија, која је специјализована за дезинфекцију воде, дошла је на идеју да прилагоди постојећу опрему за производњу дезинфекционих средстава за површине, просторије, и руке, у различитим концентрацијама од 0.05 до 0.02%, што је у складу са препорукама СЗО и Европског центра за превенцију и контролу болести. За производњу дезинфекционог раствора потребни су само вода, електрична енергија и со, што значи да је процес независан од добављача и да је уређај безбедан за руковање, јер нема потребе за складиштењем и нема изливања опасних хемикалија. Такође, на овај начин се на минимум своди потреба за коришћењем амбалаже за једнократну употребу. Производни капацитет мобилних уређаја варира од 144 л/ дневно до 38.400 л/ дневно, зависно од потреба корисника.
Додатне информације: Предлог пројекта подноси компанија која је специјализована за делатност дезинфекције. Овај систем се тренутно користи у десет водоводних предузећа у Србији. Иако предложена технологија није нова, она је до сада коришћена само за водоводне намене а њена примена у здравству би могла да има велики значај.