Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Дезинфекција

Назив:

Дезинфекционо средство на бази натријум-хипохлорита

Kратак опис:

Технологија за производњу дезинфекционог средства на бази натријум-хипохлорита намењена за употребу у болничким условима и клиничким центрима

Аутор:

СИГМА, Kула

Тражени буџет:

500.000 USD

Временски оквир:

12 месеци
Проблем: Осим путем директног контакта са респираторним капљицама инфициране особе, корона вирус се такође може пренети додиривањем површина контаминираних вирусом. У болничким условима, где је могућност заражавања вирусом са контаминираних површина већа, редовно чишћење и дезинфекција су важни као предострожност за смањење ризика од инфекције. Брзо ширење пандемије Covid-19 узроковане корона вирусом је имало за последицу изузетно велику потражњу за дезинфекционим средствима, што је довело до раста цена, али и успоравања па чак и колапса ланаца снабдевања. Неке земље су увеле забрану на извоз дезинфекционих средстава, чиме локална одржива производња постаје важан капитал у изградњи отпорности на Covid-19 и друге сличне претње по здравље.
Решење: Произвести технолошку опрему за производњу раствора дезинфекционог средства на бази натријум-хипохлорита (биоцидног средства) у 5 различитих концентрација на месту потрошње за потребе дезинфекције простора, површина и руку. Према препорукама СЗО, као и препорукама Европског центра за превенцију и контролу болести, дезинфекција на бази биоцидног средства натријум-хипохлорита је делотворна у превенцији ширења корона вируса. Натријум-хипохлорит се производи електролизом воденог раствора обичне соли, што је попуно еколошки одржив и безбедан поступак, без негативних ефеката по животну средину или људе. Дезинфекционо средство које је резултат овог поступка има максималну концентрацију од 1% активног састојка што је у складу са Директивом ЕУ о класификацији и обележавању. Опрему је могуће прилагодити за производњу различитих концентрација активног састојка у складу са потребама корисника. При концентрацији од 1% сваки уређај производи минимум 2.400 литара дезинфекционог средства дневно. Разређивањем концентрације на 0.02% до 0.5%, минимална дневна количина производње дезинфекционог средства се повећава на 4.800 литара. Препоручене концентрације активног састојка у болничким условима су 0.5% за дезинфекцију просторија, површина и руку. Применом ове технологије здравствене установе би биле у стању да производе сопствено дезинфекционо средство у потребним количинама и концентрацијама, и на тај начин би постале независне од набавке дезинфекционих средстава и оствариле финансијске уштеде.
Додатне информације: Ово је иновативно решење за дезинфекцију у болничким условима. Иако сама технологија није нова, она је до сада коришћена само у водоводним системима и њена примена на иновативан начин у области здравствене заштите би могла да има значајан утицај. Предложено решење је мобилно, и вишенаменско, шта га чини идеалним дугорочним решењем за привремене здравствене установе и оне у мањим срединама. Поред производње дезинфекционог средства ова опрема се може користити за праћење фитосанитарне исправности воде и дезинфекцију воде у болничком водоводном систему. У ове сврхе опрема се већ користи у Клиничком центру Војводине од 2010. године. Биоцидно средство натријум-хипохлорит у свим поменутим концентрацијама је регистрован код Министарства заштите животне средине и уписан у листу биоцидних производа.