Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Дезинфекција

Назив:

Дезинфекциони тунели

Kратак опис:

Производња тунела за дезинфекцију од нерђајућег челика, који користе раствор водоник пероксида 0,5% као дезинфекционо средство.

Аутор:

Corten Аrt dоо, Шабац

Тражени буџет:

56.000 USD

Временски оквир:

2 месеца
Проблем: Kако би се заштитила општа популација и смањили ефекти пандемије Covid-19, неопходно је да се врши дезинфекција потенцијално контаминираних површина које су у директном контакту са потенцијално зараженим лицима. Дезинфекција контаминираних површина на отвореном, посебно у великим градовима, је скупа и захтева велик број радника и машина које је потребно ангажовати у том процесу. На местима са високом циркулацијом становништва (болнице, јавне установе, супермаркети, школе), препоручује се спровођење дезинфекције тела, одеће и обуће људи ради заустављања потенцијалних преносника вируса и његовог ширења. Истраживачи су утврдили да је корона вирус могуће неутрализовати у року од једног минута уколико се површине третирају раствором водоник пероксида концентрације од 0,5%.
Решење: Употреба дезинфекционих тунела који као дезинфицијенс користе раствор водоник пероксида од 0,5% и за које је доказано да су и до 15 пута ефикаснији (у смислу потребне количине воде и дезинфекционог средства) у поређењу са традиционалним поступцима дезинфекције. Раствор водоник пероксида 0,5% је јефтин, ефикасан, еколошки дезинфицијенс који не ствара иритације код корисника. Тунел користи систем "Укључи и пусти“ („Plug аnd plаy“) за који није потребна обука корисника. Тунел је опремљен системом аутоматске детекције покрета који детектује особу, активира млазнице и аутоматски их искључује након извршене дезинфекције. Након проласка кроз дезинфекциони тунел или кабину, корисник је сигуран да је потенцијална контаминација вирусом отклоњена и да може безбедно да настави са својим активностима. Комплетан систем функционише при притиску до 6 бара за разлику од других доступних система који функционишу при притиску од 70 бара. Производ поседује сертификат и безбедан је за употребу
Додатне информације: Циљ пројекта је да се постигне већи капацитет кроз развој нових типова дезинфекционих тунела за разне намене, као што су линија за дезинфекцију ручног пртљага и пакета за поште, курирске службе, аеродроме, дистрибутивне центре и тунели за дезинфекцију путничких и теретних возила за прехрамбену индустрију и компаније за транспорт робе, царину. Биће потребно додатно тестирати ефикасност дезинфекције ради процене тачног трајања времена које корисник треба да проведе у тунелу, да ли је потребна заштитна опрема за очи, и да ли је ово решење примереније за кориснике који улазе у или излазе из контаминиране зоне.