Јавни позив приватном и истраживачком сектору за одговор на здравствену кризу изазвану COVID-19 у Србији

Дезинфекција

Назив:

Аутоматизовано праћење дезинфекције руку

Kратак опис:

Развој и имплементација прототипа аутоматизованог система за надзор хигијене руку у здравственим установама, ради заштите медицинских радника и пацијената од преношења инфекције Covid-19.

Аутор:

Микро Kонтрол доо

Тражени буџет:

35.000 USD (кофинансирање обезбеђено)

Временски оквир:

4 месеца
Проблем: Основна мера против преноса инфекције Covid-19, осим физичког дистанцирања, је хигијена руку коришћењем дезинфекционих средстава на бази алкохола и сапуна. Тренутна криза је показала потребу за бољим праћењем хигијене руку у здравственим установама, због великог броја инфицираног здравственог особља. Нека истраживања показују да постигнута усаглашеност са процедурама дезинфекције руку широм света износи око 50%, што значи да је унапређење хигијене руку важан корак у превенцији заразних болести.
Решење: Ово решење користи „Интернет медицинских ствари“ – „Internet оf Меdical Тhings“ (IоМТ) за аутоматско праћење дезинфекције руку медицинских радника путем алгоритма. Основа за развој алгоритма су сценарији који спречавају пренос инфекције, а ослањају се на кључне моменте у понашању медицинских радника у раду са пацијентима и регистровању догађаја спровођења хигијене руку – регистровање медицинске особе, учесталости и места догађаја. На пример, када медицински радник са сензором у облику беџа улази у просторију пред чијим улазом се налази дозатор са дезинфекционим средством, који такође на себи има сензор, програм путем сигнала са оба сензора детектује да ли је иста особа користила дозатор при уласку, или не. Такође, иста просторија има дозатор за дезинфекционо средство са сензором, који медицински радник активира сваки пут пре и после неге пацијената. Коришћење дозатора на излазу из просторије такође идентификује дезинфекцију руку медицинског радника приликом изласка из просторије. Подаци са свих сензора шаљу се бесконтактним путем у базу података, где аналитички програм обрађује историју догађаја, односно усаглашеност коришћења дозатора са дезинфекционим средством са задатим протоколом хигијене руку запослених у установи. Ова технологија прецизног праћења дезинфекције руку има за циљ да мотивише медицинске раднике да се у већем степену усклађују са протоколима хигијене руку, подигну здравствену културу на виши ниво и тако смање могућност за преношење болничких инфекција. Компанија планира интервенцију у одређеној здравственој установи на дефинисаној групи здравствених радника, која ординира у одабраном простору, са већ успостављеном процедуром одржавања хигијене руку.
Додатне информације: Ова идеја подразумева имплементацију глобалне технологије на локалном тржишту. Иако „Интернет медицинских ствари“ - IоМТ постоји у САД дуже од 5 година, до сада није примењиван у Србији, ни у региону. Његов утицај би се видео кроз бољи мониторинг у болничком окружењу, а његова релевантност превазилази тренутну пандемију. Имплементација овог решења би зависила од нивоа стандардизације повезаних пракси у здравственим установама у Србији.